“… Нито един път не изневерих на „лудостта си“ и не я изкривих, за да се харесам на някого…”
2 notes