Времето отмива всичко, независимо дали го искаш или не. Времето отмива всичко, времето отнема всичко и накрая има само мрак. Понякога намираме другите в този мрак, а понякога ги губим в него. Стивън Кинг , “Зеленият път”

(Source: xstumbleinex, via laura-lioness)

70 notes